'De drijvende krachten  achter ons Mooi Leven Huis.'


'De drijvende krachten achter ons Mooi Leven Huis.'

Onze bestuursleden, van links naar rechts:

“Onze dochter met het Syndroom van Down is nu nog een puber, maar verdient straks net als haar oudere zussen een eigen
thuis in een fijne omgeving” Henri en Rosaliene

“Omdat je weet dat er een dag komt dat Aidan een eigen plek nodig heeft”  Michelle en Aidan

Omdat Jelle meervoudig gehandicapt is, is het extra moeilijk om deze zorg uit handen te gaan geven. Met het Mooi Leven Huis wordt een plek dichtbij huis gecreëerd waar Jelle de zorg en liefde kan krijgen die hij nodig heeft.” Jolanda en Jelle

“Om te zorgen dat Fedor straks een nieuw (t)huis heeft, waarbij wij als ouders in samenwerking met betrouwbare zorg ook betrokken blijven.” 
Dieuwke en Fedor

"Juist omdat Joe extra zorg nodig heeft is (gevoelsmatig) de navel
streng nooit helemaal doorgeknipt. We willen een woonplek waar hij altijd dichtbij ons zal blijven." Angela en Joe

Het bestuur doet het niet alleen, maar samen met een groeiende groep ouders die enthousiast zijn over het Mooi Leven Huis concept. Door middel van ouderavonden en werkgroepen wordt meegedacht over de invulling van het MLH en de te zetten stappen. We proberen zo van meet af aan het idee van een community vorm te geven. 

Ons beleidsplan.

In Nederland bevindt zich inmiddels een aantal Mooi Leven Huizen. Op basis van dit concept hebben we onze eigen uitgangspunten voor ons Mooi Leven Huis goed beschreven in een beleidsplan. Dit is de basis voor de gesprekken met o.a. gemeentes voor een geschikte locatie in de Duin- en Bollenstreek en met zorgaanbieders. Wil je meer lezen over de uitgangspunten en keuzes die horen bij het realiseren van het Mooi Leven Huis Leiden, Duin- en Bollenstreek, dan kun je die hier vinden.

Op weg naar 2027: Globale planning realisering MLH Leiden, Duin- en Bollenstreek.

Na een informele opstartfase vanaf januari 2022, is in september 2022 met de oprichting van de stichting Mooi Leven Huis Leiden, Duin en Bollenstreek de formele start van dit ouderinitiatief een feit. Tijdens de opstartfase is gewerkt aan een gezamenlijke visie die is verwoord in een beleidsplan (zie Ons Beleidsplan). 

 

Het beleidsplan bevat ook een overzicht van mijlpalen die we in de tijd willen bereiken. Najaar 2022 willen we relevante partijen informeren over ons initiatief. Denk aan gemeenten, woningbouwcoöperaties en zorginstellingen. Op weg naar voorjaar 2023 willen we een Programma van wensen ten behoeve van de selectie van een zorgaanbieder opstellen en het gesprek met zorgaanbieders hierover aangaan. Dat moet leiden tot een voorlopige selectie.

 

Op weg naar najaar 2023 willen we komen tot een gezamenlijk plan (stichting/ouders en zorgaanbieder). Als we daar samen goed uitkomen gaan we een verbinding aan. Ondertussen zullen we ook verkennen waar geschikte locaties voorhanden zijn en welke partijen echt geïnteresseerd zijn in ons initiatief. 

 

Daarna komen we in de fase van locatiekeuze, schetsontwerp, locatiebestuur, screening bewoners, voorlichting, definitief ontwerp, vergunning, bouw, enzovoorts. Dit moet uiteindelijk in 2027 leiden tot de oplevering van het Mooi Leven Huis Leiden, Duin- en Bollenstreek. De precieze fasering volgt als daar meer zicht op is.

Nabij Netwerk.

NabijNetwerk is in 2014 gestart door twee vaders van dochters met een stofwisselingsziekte. Zij hebben aan de wieg gestaan van het eerste Mooi Leven Huis. Hun uitgangspunt daarbij was: ‘Ik wil dat mijn kind een leven heeft zoals ik het voor mijzelf zou wensen.’ 

NabijNetwerk is eigenaar van het Mooi Leven Huis concept en ondersteunt met de ervaring en kennis die zij heeft (en nog steeds opbouwt) andere initiatieven om een Mooi Leven Huis te realiseren. NabijNetwerk ondersteunt ook ons initiatief.

“Als je je kind ziet wonen in het Mooi Leven Huis, je droom: ga die droom waarmaken en ga op reis. Wij gaan met je mee”

Onze sponsoren.

ScoutingBoerhave
ClosetSale
VoetbalVerenigingMeerburg
Logo gd notarissen
Logo brownies en downies zwart
Witsand logo 2023 desktop